Condiții comerciale generale

I.

Prevederi introductive

 1. 1. Aceste condiții comerciale generale (denumite în continuare „Termeni și condiții”) sunt emise:

D.I.S. Trade s.r.o.

CIF:51223619

CUI:SK2120637959

cu sediul: Trstín 702, 91905 ,Slovacia

datele de contact:

email :info@disstyles.com

telefon: +421910914296

www:disstyles.com

(denumit în continuare „vânzător”)

 1. Acești termeni și condiții editează drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale persoanei fizice care încheie un contract de cumpărare în afara afacerii sale ca și consumator sau în cadrul afacerii sale (denumit în continuare „cumpărător”) printr-o interfață web situată pe site-ul web disponibil la www.disstyles.com. (denumită în continuare „magazin online”).
 2. Prevederile termenilor și a condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Aranjamentul diferit din contractul de cumpărare are prioritate față de prevederile acestor termeni și condiții.
 3. Acești termeni și condiții și contractul de cumpărare sunt încheiate în limba slovacă.

II.

Informații despre bunuri și prețuri

 1. Informațiile despre bunuri, inclusiv prețul bunurilor individuale și principalele caracteristici ale acestora, sunt date în catalogul magazinului online. Prețurile mărfurilor sunt menționate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, toate taxele și costurile aferente pentru returnarea mărfurilor, dacă mărfurile nu pot fi, prin natura lor, returnate pe calea poștală obișnuită. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în magazinul online. Această prevedere nu exclude negocierea unui contract de cumpărare în condiții convenite individual.
 2. Toate prezentările bunurilor plasate în catalogul magazinului online au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri.
 3. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor sunt publicate în magazinul online.
 4. Orice reducere la prețul de achiziție a bunurilor nu poate fi combinată între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul convine altfel cu cumpărătorul.

III.

Comandarea și încheierea unui contract de cumpărare

 1. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice), vor fi suportate chiar de cumpărător. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
 2. Cumpărătorul efectuează comanda în aceste moduri:
 • prin contul său de client, dacă s-a înregistrat anterior în magazinul online,
 • prin completarea formularului de comandă fără înregistrare. 
 1. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul alege mărfurile, numărul de bucăți, modalitatea de plată și de livrare.
 2. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul poate să verifice și să schimbe datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul TRIMITE COMANDĂ CU OBLIGAȚIE DE PLATĂ. Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Condiția pentru validitate a comenzii este completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă și confirmarea de către cumpărător că a citit acești termeni și condiții.
 3. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care cumpărătorul a introdus-o în comandă. Această confirmare este considerată drept încheierea contractului. La confirmare sunt atașate condițiile comerciale actuale ale vânzătorului. Contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător pe adresa de e-mail a cumpărătorului.
 4. În cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini una dintre cerințele specificate în comandă, acesta va trimite oferta modificată pe adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat prin confirmarea cumpărătorului de a accepta această ofertă către vânzător la adresa acestuia de e-mail specificată în acești termeni și condiții.
 5. Toate comenzile primite de vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula comanda până când acesta primește o notificare de primire a comenzii de către vânzător. Cumpărătorul poate anula comanda prin telefon la numărul de telefon al vânzătorului sau prin e-mail la adresa de e-mail a vânzătorului, ambele specificate în acești termeni și condiții.
 6. În cazul în care există o eroare tehnică evidentă din partea vânzătorului la stabilirea prețului bunurilor în magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului pentru acest preț evident incorect, chiar dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire a comenzii. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârziere nejustificată și trimite oferta modificată cumpărătorului pe adresa lui de e-mail. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat printr-o confirmare a acceptării de către cumpărător pe adresa de e-mail a vânzătorului.

IV.

Cont client

 1. Pe baza înregistrării a cumpărătorului efectuată în magazinul online, acesta poate accesa contul său de client. Din contul său de client, cumpărătorul poate efectua comenzi. Cumpărătorul poate efectua comenzi și fără înregistrare.
 2. Atunci când se înregistrează în contul clientului și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corecte și cu adevărate. Datele furnizate de cumpărător în contul clientului și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.
 3. Accesul la contul clientului este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice utilizare abuzivă a contului de client de către terți.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de client către terți.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult timp sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare și din acești termeni și condiții.
 6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește menenața necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau la mentenanța necesară a hardware-ului și software-ului terților.

V.

Termenii de plată și livrarea

 1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti în următoarele moduri:
 • Transfer numerar în contul bancar al vânzătorului nr. IBAN:  SK6583300000002300471487 , emis de FIO banca
 • transfer fără numerar în contul vânzătorului sau prin card de plată prin gateway-ul de plată Gopay.
 • ramburs la primirea mărfii,
 1. mpreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma contractuală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres mai jos, prețul de achiziție include și costul asociat cu livrarea bunurilor.
 2. În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
 3. În cazul plății prin intermediul gateway-ului de plată, cumpărătorul urmează instrucțiunile furnizorului de plăți electronice relevant.
 4. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei relevante în contul bancar al vânzătorului.
 5. Vânzătorul nu solicită nici un avans sau altă plată similară de la cumpărător. Plata prețului de cumpărare înainte de trimiterea bunurilor nu este considerat un avans.
 6. Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o factură cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online, în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore..
 7. Bunurile sunt livrate cumpărătorului:
 • la adresa specificată de cumpărător în comandă
 • prin intermediul coletăriei la adresa puctului de preluare specificat de cumpărător,
 • preluare personală la sediul vânzătorului.
 1. Alegerea metodei de livrare se face în timp ce se efectuează comanda. Livrarea se face de către companiile de transport: Serviciu de curierat , Coletăria sau ,Oficiul poștal
 2. Costurile de livrare a bunurilor, în funcție de modalitatea de trimitere și preluare a bunurilor, sunt specificate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
 3. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare. În cazul în care, din motive din partea cumpărătorului, este necesară livrarea bunurilor în mod repetat sau într-un mod diferit de cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a comenzii, respectiv costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
 4. La primirea comenzii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului comenzii și, în cazul unor deteriorări a coletului să anunțe imediat transportatorul. În cazul în care cumpărătorul găsește o deteriorare intenționată a coletului acesta nu trebuie să preia comanda de la transportator.
 5. Vânzătorul poate emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata întregului preț de achiziție pentru bunuri, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea comenzii. Răspunderea pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea accidentală a bunurilor îi revine cumpărătorului în momentul primirii bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru prin încălcarea contractului de cumpărare.

VI.

Retragerea din contract

 1. Cumpărătorul care a încheiat un contract de cumpărare în afara afacerii sale în calitate de consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără să ofere un motiv.
 2. Perioada de retragere din contract este de 14 zile - Formularul – Retragrea din contract
 • de la data preluarii comenzii,
 • de la data preluării ultimei livrări a comenzii, dacă obiectul contractului este de mai multe tipuri de bunuri sau livrarea în mai multe etape
 • din ziua preluării primei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este o livrare regulată repetată de bunuri.
 1. Cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de cumpărare:
 • privind furnizarea de servicii, dacă acestea au fost îndeplinite cu acordul său expres prealabil înainte de expirarea perioadei de retragere din contract și vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că într-un astfel de caz nu are dreptul să se retragă din contract și dacă serviciul a fost furnizat,
 • privind furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere din contract,
 • privind furnizarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, care poate fi livrat numai după treizeci de zile și al cărui preț depinde de fluctuațiile pieței, independent de voința vânzătorului,
 • cu privire la furnizarea de bunuri care au fost modificate la cererea cumpărătorului, bunuri la comandă sau bunuri destinate în mod special unui cumpărător,
 • privind furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri care, datorită naturii lor, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri,
 • privind livrarea mărfurilor într-un pachet închis care nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau din motive igienice și al cărui ambalaj de protecție a fost rupt după livrare,
 • privind livrarea de înregistrări sonore, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau software de calculator, dacă acestea sunt vândute în ambalaje de protecție și cumpărătorul a despachetat acest ambalaj,
 • privind furnizarea de ziare, cotidiene sau reviste, cu excepția vânzărilor în baza unui contract de abonament și a vânzării de cărți care nu sunt furnizate în ambalaje de protecție,
 • privind livrarea de conținut electronic, altul decât pe un suport tangibil, dacă furnizarea acestuia a început cu consimțământul expres al cumpărătorului și cumpărătorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că prin exprimarea acestui consimțământ își pierde dreptul de a se retrage din contract,
 • în alte cazuri specificate la § 7 alin. 6 din Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, astfel cum a fost modificat.
 1. Pentru a respecta perioada de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de retragere în perioada de retragere.
 2. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul pentru retragerea din contractul furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi trimisă de cumpărător la adresa de e-mail sau de livrare a vânzătorului specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma cumpărătorului primirea formularului fără întârziere.
 3. Cumpărătorul care s-a retras din contract este obligat să returneze marfa vânzătorului în termen de 14 zile de la retragerea din contract. Cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii sale prin poștă obișnuită.
 4. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi va returna imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contract toată suma inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el, în același mod în care le-a primit. Vânzătorul va returna cumpărătorului suma primită într-un alt mod numai dacă cumpărătorul este de acord și dacă nu suportă vânzătorul costuri suplimentare.
 5. În cazul în care cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare mai ieftină decăt cea oferită de vânzător, vânzătorul va returna cumpărătorului costul livrării bunurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare oferite.
 6. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să predea marfa sau să demonstreze că a trimis marfa vânzătorului.
 7. Bunurile trebuie returnate de cumpărător vânzătorului nedeteriorate, uzate, necontaminate și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul are dreptul la despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva dreptului cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.
 8. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare din cauza lichidării de stoc, a indisponibilității bunurilor sau când producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri a întrerupt producția sau importul de bunuri. Vânzătorul va informa imediat cumpărătorul prin adresa de e-mail specificată în comandă și va returna în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare toată suma, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în baza contractului, în același mod sau în modul specificat de cumpărător.

VII.

Dreptul dintr-o performanță defectuoasă

 1. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că bunurile nu prezintă defecte la primire. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
 • au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise sau așteptate de vânzător în ceea ce privește natura bunurilor și pe baza unei reclame făcute de vânzător,
 • mărfurile sunt adecvate scopului menționat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate de obicei mărfuri de acest gen,
 • produsele corespund calității sau designului eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,
 • produsele sunt în cantitatea sau greutatea corespunzătoare și
 • produsele respectă cerințele reglementărilor legale.
 1. Dacă defectul se manifestă în termen de șase luni de la primirea comenzii de către cumpărător, se consideră că bunurile erau defecte la momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite drepturile asupra unui defect care apare în bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primirea comenzii. Acest lucru  nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzate de utilizarea lor normală, la bunurile second-hand pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a bunurilor la preluarea de către cumpărător sau în funcție de  natura produselor.
 2. În cazul unui defect, cumpărătorul poate depune o reclamație vânzătorului și poate solicita:
 • dacă este un defect care poate fi remediat:
 • eliminarea gratuită a defectelor mărfurilor,
 • schimbarea produsului cu unul nou,
 • dacă este un defect care nu poate fi remediat:
 • reducere rezonabilă din prețul de achiziție,
 • retragerea din contract.
 1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract,
 • dacă produsul prezintă un defect care nu poate fi remediat și care împiedică folosirea corectă a acestuia   fără defecte,
 • dacă nu poate utiliza bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției repetate a defectului sau defectelor după reparare,
 • dacă nu poate utiliza bunurile în mod corespunzător din cauza unui număr mare de defecte ale bunurilor.
 1. Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care este posibilă acceptarea reclamației sau în sediul social sau în locul de desfășurare a activității. De asemenea, consumatorul poate depune o reclamație la o persoană desemnată de vânzător. Dacă reclamația consumatorului este rezolvată de o persoană desemnată de vânzător, acesta poate gestiona reclamația numai prin predarea bunurilor reparate, în caz contrar reclamația va fi transmisă vânzătorului. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare scrisă în momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației cere cumpărătorul, precum și confirmarea datei și metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reprației și a duratei acesteia, sau o justificare scrisă.
 2. În cazul în care consumatorul depune o reclamație, vânzătorul sau un angajat autorizat de acesta sau de o persoană desemnată este obligat să informeze consumatorul despre drepturile sale care decurg din performanțe defectuoase. Pe baza deciziei consumatorului cu privire la drepturile care decurg din performanțe defectuoase, Vânzătorul sau angajatul său autorizat sau persoana desemnată este obligat să stabilească imediat modalitatea de soluționare a reclamațiilor, în cazuri complexe nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data primirii, în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării mărfurilor, nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii a reclamației. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, inclusiv eliminarea defectului, trebuie soluționată imediat, în timp ce, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea plângerii, inclusiv eliminarea defectului, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data de confirmare a reclamației. Expirarea acestei perioade în zadar este considerată o încălcare imprtantă a contractului și cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare sau are dreptul de a schimba produsele  cu unele noi. Momentul reclamației este considerat a fi momentul în care exprimarea voinței cumpărătorului (exercitarea dreptului de executare defectuoasă) este dată vânzătorului.
 3. Vânzătorul informează cumpărătorul în scris despre rezultatul reclamației, în cel mult 30 de zile de la data punerii în aplicare a reclamației.
 4. Dreptul la executarea defectuoasă nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul știa înainte de a prelua produsul că acesta are un defect sau dacă cumpărătorul a provocat el însuși defectul.
 5. În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod intenționat suportate în legătură cu reclamația. Cumpărătorul poate exercita acest drept de la vânzător în termen de o lună de la expirarea perioadei de garanție.
 6. Cumpărătorul are posibilitatea de a alege metoda de reclamație și rezolvarea acesteia, dacă există mai multe opțiuni.
 7. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt reglementate de secțiunile 499-510, secțiunile 596-600 și secțiunile 619-627 din Legea nr. 40/1964 Coll. Din Codul civil modificat și Legea nr. 250/2007 Coll., Despre protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
 8. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate de procedura de reclamații a vânzătorului.

VIII.

Livrarea

 1. Părțile contractante își pot livra reciproc toate corespondențele scrise prin poștă electronică.
 2. Cumpărătorul trimite corespondența vânzătorului pe adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul trimite corespondența cumpărătorului pe adresa de e-mail specificată în contul său de client sau în comandă.

IX.

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

 1. Consumatorul are dreptul să se adreseze vânzătorului cu o cerere de rezolvare dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul i-a soluționat reclamația sau dacă acesta consideră faptul că vânzătorul i-a încălcat drepturile. Consumatorul are dreptul de a depune o moțiune de inițiere a ADR la entitatea ADR dacă vânzătorul a răspuns negativ la cererea conform frazei anterioare sau nu a răspuns în termen de 30 de zile de la data expedierii. Acest lucru nu aduce atingere capacității consumatorului de a merge în instanță.
 2. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare este Autoritatea Slovacă de Protecție a Consumatorului, cu sediul social la: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, Număr de identificare a companiei: 17 331 927, care poate fi contactat la Autoritatea Slovacă de Inspecție Comercială, Inspectoratul Central, Rezolvarea alternativă a litigiilor, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, sau electronic la ars@soi.sk sau adr. @ Soi.sk. Adresa web: https://www.soi.sk/. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru rezolvarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător printr-un contract de cumpărare.
 3. Centrul European al Consumatorilor Republica Slovacă, cu sediul social la Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislava, adresa de internet: http://esc-sr.sk/ este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor pentru consumatori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE (Regulamentul de soluționare a litigiilor online ale consumatorilor).
 4. Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Licențierea comerțului este efectuată în cadrul competenței sale de către oficiul raional competent al Departamentului de acordare a licențelor comerciale. Autoritatea slovacă de inspecție comercială, într-o măsură limitată, supraveghează respectarea Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

X.

Dispoziții finale

 1. Toate acordurile dintre vânzător și cumpărător sunt guvernate de legile Republicii Slovace. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional, părțile au convenit că relația este guvernată de legea Republicii Slovace. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului în conformitate cu legislația general obligatorie.
 2. În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.
 3. Toate drepturile asupra site-ului vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv aspectul paginii, fotografiile, filmele, grafica, mărcile comerciale, siglele și alt conținut și elemente, aparțin vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau a oricărei părți a acestuia fără consimțământul vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile cauzate de intervenția terților în magazinul online sau ca urmare a utilizării sale contrare scopului său. În timpul utilizării magazinului online, cumpărătorul nu poate utiliza proceduri care ar putea afecta în mod negativ funcționarea acestuia și nu poate desfășura nici o activitate care ar putea permite acestuia sau terților să interfereze sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc magazinul online și să utilizeze magazinul online sau piesele sau software-ul său în așa fel încât să fie contrar scopului său.
 5. Contractul de cumpărare inclusiv condițiile comerciale sunt arhivate de către vânzător în formă electronică și nu sunt disponibil publicului.
 6. Formularea termenilor și a condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.
 7. La termenii și condițiile este atașat un formular model pentru retragerea din contract și un formular pentru reclamații Formular – Retragerea din contract    sau     Formularul pentru reclamații 

Acești termeni și condiții intră în vigoare din data de 25 mai 2018