Általános szerződési feltételek

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A következő Általános kereskedelmi szerződési feltételeket (a továbbiakban: „kereskedelmi feltételek”) adják ki:

D.I.S. Trade s.r.o.

Azonosítószám: 51223619

HÉA-szám:SK2120637959

székhely: Trstín 702, 91905 , Szlovákia

Elérhetőség:

email :info@disstyles.com

telefon: +421910914296

www.disstyles.com

(a továbbiakban „vásárló)

 1. Ezek a feltételek szabályozzák az eladó és az egyén kölcsönös jogait és kötelezettségeit, akik a vállalkozásán kívül fogyasztóként vagy vállalkozásán belül adásvételi szerződést kötnek (a továbbiakban: vásárló) a www.disstyles.com címen elérhető weboldalon található webes felületen keresztül, (a továbbiakban: „e-kereskedelem”).
 2. A szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérés elsőbbséget élvez a jelen feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. Ezeket a feltételeket és az adásvételi szerződést szlovák nyelven kötik meg.

II.

Információk az árukészletről és az árakról

 1. Árutájékoztatást, beleértve az egyes áruk árát, és azok főbb tulajdonságai a webáruház katalógusában teszünk. Az áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árukat jellegüknél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg a webáruházban meg vannak jelenve. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés tárgyalását egyedileg elfogadott feltételek mellett.
 2. Az online áruház katalógusában szereplő áruk minden bemutatása informatív jellegű, az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában.
 3. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekkel kapcsolatos információkat az online áruházban teszik közzé.
 4. Az áruk vételárának esetleges kedvezményei nem vonhatók össze egymással, hacsak az eladó a vevővel másként nem állapodik meg.

III.

Megrendelés, valamint az adásvételi szerződés megkötése

 1. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapkamattól.
 2. A vevő az árut a következő módokon rendelheti:
 • az ügyfélfiók által, mivel regisztrálta önmagát a webáruházban
 • a megrendelési űrlap kitöltésével, mellőzve a regisztrációt.
 1. Megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, az árucikkek darabszámát, a fizetés és a szállítás módját.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő elküldi a megrendelést az eladónak, ha rákattint a RENDELÉS KÜLDÉSE FIZETÉSI KÖTELESSÉGGEL gombra. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon található összes kötelező adat kitöltése és a vevő megerősítése arról, hogy elolvasta ezeket a feltételeket.
 3. A megrendelés kézhezvétele után az eladó a vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a megrendelés átvételéről. Ez a megerősítés a szerződés megkötésének minősül. A visszaigazoláshoz csatolják az eladó aktuális üzleti feltételeit. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó megerősíti a megrendelést a vevő e-mail címére.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények bármelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, a módosított ajánlatot elküldi a vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést úgy kötik meg, hogy a vevő megerősíti az ajánlat elfogadását az eladónak az e feltételekben megadott e-mail címére.
 5. Az eladó által kapott összes megrendelés kötelező. A vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a vevő nem kap értesítést a megrendelés kézhezvételéről az eladó részéről. A Vevő lemondhatja a megrendelést telefonon az Eladó telefonszámán vagy e-mailben az Eladó e-mail címére, mindkettőben, amelyet a jelen feltételek tartalmaznak.
 6. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áruk árának online áruházban történő megadásakor, vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőhöz eljuttatni ezért a nyilvánvalóan téves árért, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldött megrendelés kézbesítéséről, ezen kereskedelmi feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a módosított ajánlatot elküldi a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére a vevő elfogadásának megerősítésével kötik meg.

IV.

Ügyfélfiók

 1. A webáruházban történt vevői regisztráció alapján a vevő hozzáférhet az ügyfélfiókhoz. Az ügyfélfiókból a vevő árut rendelhet. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A vevő az ügyfél számláján történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által az ügyfél számláján és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. Az ügyfél fiókjához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélszámlával harmadik fél általi visszaélésért.
 4. A vásárló nem jogosult harmadik feleknek engedélyezni az ügyfélfiók használatát.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő sokáig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megsérti az adásvételi szerződés és a jelen szerződési feltételek szerinti kötelezettségeit.
 6. a vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver - és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

V.

Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. Az áru árát és az adásvételi szerződés szerinti áruk szállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módszerekkel fizetheti:
 • készpénz nélküli átutalás az eladó bankszámlájára, amely a FIO bankban van vezetve: IBAN:  SK6583300000002300471487,
 • készpénz nélküli átutalás az eladó számlájára vagy fizetési kártyával a Gopay fizetési átjárón keresztül,
 • utánvételre készpénzben, az áru kézbesítése idején.

 1. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a szerződés szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem jelezzük, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
 2. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül fizetendő.
 3. A fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vevő betartja az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.
 4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó bankszámláján.
 5. Az eladó nem követel semmilyen előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár megfizetése az áru elküldése előtt nem kaució.
 6. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles készpénzes bizonylatot kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál online nyilvántartásba venni, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
 7. Az árut a vevőhöz szállítják:
 • a vevő által megadott címre a megrendelésben
 • fuvarlevél útján a vevő által megjelölt fuvarlevél címére
 • személyes átvétel az eladó székhelyén.

 1. A szállítási mód megválasztása az árucikkek megrendelése során történik. A szállítást közlekedési vállalatok végzik: Futárszolgálat ,Csomagküldő.hu, illetve  posta).
 2. Az áruk szállításának költségeit, az áru küldésének és átvételének módjától függően, a vevő megrendelésében és az eladó megrendelés-visszaigazolásában határozzák meg. Ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket, mivel a vásárló felelős a méret, illetve az árucikk modelljének kiválasztásáért
 3. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles az árut átadáskor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről való okokból szükséges az árut többször, vagy a megrendelésben megjelölt eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni az ismételt áruszállítással járó költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.
 4. Az áru átvétele a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A szállítmányba való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem muszáj a szállítmányt átvennie a fuvarozótól.
 5. Az eladó adóügyi dokumentumot - számlát állíthat ki a vevőnek. Az adózási bizonylatot a vevő e-mail címére küldjük. A vevő úgy szerzi meg az áruk tulajdonjogát, hogy megfizeti az áruk teljes vételárát, beleértve a szállítási költségeket is, de leghamarabb az áru átvételével. Az áruk véletlenszerű elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért a felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de az adásvételi szerződés megsértése révén ezt hajtotta végre.

VI.

Elállás a szerződéstől

 1. Az a vevő, aki fogyasztóként üzletén kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult indoklás nélkül elállni a vételi szerződéstől.
 2. Elállás a szerződéstől határideje 14 nap - Űrlap - Elállás szerződéstől
 • az áruátvétel napjától
 • azon naptól, amikor az utolsó szállítás volt kézbesítve, amikor a szerződés tárgya többféle árucikk, illetve szállítás több részben történik
 • az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
 1. A vevő többek között nem állhat el az adásvételi szerződéstől:
 • a szolgáltatásnyújtásról, ha azokat előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől, és ha a szolgáltatást teljes mértékben teljesítették,
 • olyan termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek a szerződés felmondásának időszaka alatt fordulhatnak elő,
 • az alkoholtartalmú italok értékesítéséről, amelynek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyet csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelynek ára az eladó akaratától független piaci ingadozásoktól függ,
 • a vevő kívánságának megfelelően módosított áruk, egyedi gyártású, illetve kifejezetten egy vevőnek szánt áruk szállításáról,
 • romlandó áruk, valamint olyan áruk szállítására, amelyeket jellegüknél fogva visszavonhatatlanul összekevertek más árukkal,
 • olyan zárt csomagolásban történő szállítás esetén, amelyet egészségvédelmi, illetve higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelynek védőcsomagolása a szállítás után megrongálódott,
 • hangfelvételek, videofelvételek, hangképfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek kézbesítéséről, ha azokat védőcsomagolásban értékesítik, és a vevő ezeket a védőcsomagolásból kicsomagolta,
 • újságok, folyóiratok vagy magazinok ellátásáról, kivéve az előfizetői szerződés szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • az elektronikus tartalom más, mint az anyaghordozón történő kézbesítéséről, ha annak nyújtása a vevő kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a vevő kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy e beleegyezés kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát
 • egyéb esetekben a 7.§ (6) bekezdésében meghatározott a  Fogyasztóvédelemi Törvény 102/2014 és törvénygyűjtemények értelmében távértékesítéssel kötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés, összhangban a korábbi előírásokkal.
 1. Az elállási időszak betartása érdekében a vevőnek elállási nyilatkozatot kell küldenie az elállási határidőn belül.
 2. Az elállásra az adásvételi szerződéstől a vevő felhasználhatja az eladó által a szerződés elállására szolgáló minta űrlapot. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldi az eladó e-mailben vagy szállítási címére, amelyet a jelen feltételek tartalmaznak. Az eladó haladéktalanul megerősíti a vevőnek az űrlap átvételét.
 3. A szerződéstől elállt vevő a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles az árut visszaküldeni az eladónak. A vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegüknél fogva rendes postai úton nem lehet visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszatéríti az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle kapott, s ezt ugyanolyan módon. Az eladó a kapott pénzösszeget csak  téríti más módon a vevőnek, ha a vevő beleegyezik, és ha nem merül fel további költség.
 5. Ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módot választotta, az eladó visszatéríti a vevőnek az áruk leszállításának költségeit a legolcsóbb ajánlott áruszállítási módnak megfelelő összegben.
 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszatéríteni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő átadná az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 7. Az árut a vevőnek sértetlenül, használat nélkül, és szennyeződés nélkül, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában kell visszaküldenie az eladónak. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az árukon okozott kár megtérítését, ellentétben a vevő igényel, a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.
 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, az áruk hozzáférhetetlensége miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszakította az áruk gyártását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és az adásvételi szerződésről való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi az összes összeget, beleértve a szerződés alapján tőle kapott szállítási költségeket is, a vevő által meghatározott módon, illetve a más meghatározott módon.

VII.

Hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az eladó felelős a vevő felé, hogy az áruk átvételkor hibátlanok. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
 • az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, a megállapodás hiányában az eladó által leírt vagy elvárt jellemzőkkel, tekintettel az áruk jellegére és az eladó által készített reklám szerint,
 • az áruk alkalmasak az eladó által megjelölt célra a használatukhoz, illetve amelyhez általában ilyen típusú árukat használnak
 • az áruk megfelelnek az elfogadott minta vagy modell minőségének, illetve kialakításának, ha a minőséget vagy a formatervezést az elfogadott minta vagy modell szerint határozták meg,
 • az áruk megfelelő mennyiségben vagy tömegben vannak, és -
 • az áruk megfelelnek a jogiszabályi előírások követelményeinek.

 1. Ha a hiba az áru vevő általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekinthető, hogy az áru az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákból eredő jogok gyakorlására a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatából eredő kopásért, használt árukért az áru használatának vagy kopásának mértékének megfelelő hiba miatt, amikor a vevő átveszi, vagy az áruk jellege szerint.

 1. Hiba esetén a vevő panasztételt nyújthat be az eladóhoz, és követelheti:
 • olyan hibáról van szó, melyet meg lehet javítani:
 • díjmentes árucikk kijavítás,
 • árucikkcsere új áruval,
 • ha a hiba javíthatatlan:
 • mértékelt kedvezmény a vételárra,
 • elállás a szerződéstől.

 1. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,

 • ha az árunak olyan hibája van, amelyet nem lehet kijavítani, és amely megakadályozza, hogy a tárgyat hibátlanul megfelelően használják,
 • ha az áru nem használható megfelelően a hiba, illetve a javítás utáni hibák ismétlődése miatt,
 • ha az árut nagyszámú hibája miatt nem tudja megfelelően használni.
 1. Az eladó köteles a panaszt elfogadni bármely olyan létesítményben, ahol a panaszt elfogadni lehet, székhelyén, illetve a telephelyén. A fogyasztó panaszt nyújthat be az eladó által meghatározott személynél is. Ha a fogyasztó panaszát az eladó által meghatalmazott személy kezeli, akkor a panaszt csak a javított áru átadásával tudja kezelni, ellenkező esetben a panasztételt továbbítja az eladónak. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőnek, hogy a vevő mikor élt a joggal, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a vevő, valamint meg kell erősítenie a panasz kezelésének dátumát és módját, ideértve a javítás és időtartam megerősítését, illetve írásbeli igazolást a panasztétel elutasítás okáról.
 2. Ha a fogyasztó panasztételt tesz, az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott, illetve meghatározott személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól.    A fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogokra vonatkozó döntése alapján az Eladó vagy meghatalmazott alkalmazott, illetve a meghatározott személy köteles az indokolt esetekben, különösen összetett esetben legkésőbb a reklámozás napjától számított három munkanapon belül meghatározni a panaszok kezelésének módját, különösen indokolt esetben, ha az áruk állapotának komplikált komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül. A panasztétel kezelési módjának meghatározása után a panaszt, beleértve a hiba elhárítását, azonnal, míg indokolt esetben a panaszt később lehet megoldani. A panasz elintézése, beleértve a hiba elhárítását, azonban a panasz keltétől számított 30 napnál nem tarthat tovább. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni. A panasztétel pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akaratának kifejezése (a hibás teljesítéstől való jog gyakorlása) megtörténik az eladóval.
 3. Az eladó írásban tájékoztatja a vevőt a panasztétel eredményéről, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül.
 4. A hibás teljesítés joga nem a vevőt illeti meg, ha a vevő a tárgy átvétele előtt tudta, hogy a tárgy hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
 5. Indokolt panasz esetén a vevőnek joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült, szándékosan felmerült költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát az eladótól a szavatossági idő lejárta után egy hónapon belül igényelheti.
 6. Elsősorban a vevő választhatja meg a reklamáció módját és kivitelét, ha módjában van többféle lehetőséget is alkalmazni.

 1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a Törvény 499–510§., 596–600§,619–627§ szakaszai szabályozzák, a Polgári Törvénykönyv 40/1964, valamint a törvénygyűjtemény módosítás értelmében,  és 250/2007 sz. Szabályzat a Fogyasztóvédelemről, a korábbi előírások értelmében.
 2. Az eladó hibás felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozza.

VIII.

Kézbesítés

 1. A Szerződő Felek minden írásbeli levelet elektronikus levélben is továbbíthatnak egymásnak.
 2. A vevő leveleket küld az eladónak az e feltételekben meghatározott e-mail címre. Az eladó leveleket juttat el a vevőhöz az ügyfélfiókjába, illetve a megrendelésben megadott e-mail címre.

IX.

Peren kívüli vitarendezés

 1. A fogyasztónak joga van jogorvoslatért fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panasztételét kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A fogyasztónak joga van az alternatív vitarendezés (bírósági peren kívüli) kezdeményezésére irányuló indítványt benyújtani az alternatív vitarendezési szervezetnél, ha az eladó az előző mondat szerinti megkeresésre nemleges választ adott, vagy a feladás dátumától számított 30 napon belül nem válaszolt. Ez nem érinti a fogyasztó bírósághoz fordulási lehetőséget.
 2. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, cégazonosító szám: 17 331 927, amelyhez a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség Központi Felügyelőségén lehet fordulni, alternatív vitarendezés, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, illetve elektronikus úton az ars@soi.sk, vagy az adr.@soi.sk címre. Internetcím: https://www.soi.sk/. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform felhasználható az eladó és a vevő közötti vételek rendezésére adásvételi szerződés alapján.
 3. Az Európai Fogyasztói Központ Szlovák Köztársaság, székhelye: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetcím: http://esc-sr.sk/ , kapcsolattartó pont az Európai parlament, és az 524/2013 sz. Európai Tanácsi Rendelet (EU) szerint, kelt 2013 május 21-én, és a 2009/22/ES irányelv (online fogyasztói vitarendezési rendelet) fogyasztói jogviták online megoldásáról, és a módosító 2006/2004 Rendelet értelmében.
 4. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelem engedélyezését hatáskörén belül a Kereskedelmi Engedélyezési Főosztály illetékes járási hivatala végzi. A Szlovák felügyeleti hatóság korlátozott mértékben ellenőrzi, többek közt felügyeletet tart a módosított 250/2007 sz. Fogyasztóvédelmi Törvény betartása fölött, a korábbi előírások értelmében is.

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Szlovák Köztársaság törvényei az irányadók. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy a kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.
 2. A Törvény rendelkezéseivel összhangban az eladót a vevő vonatkozásában semmilyen magatartási kódex nem köti a módosított 250/2007 sz. Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében.
 3. Az eladó honlapján minden joga, különös tekintettel a tartalomra vonatkozó szerzői jogokra, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladóra tartozik. Tilos a weboldal vagy annak bármely részének másolása, módosítása vagy egyéb használata az eladó beleegyezése nélkül.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget az internetes áruház harmadik fél általi beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. Az online áruház használata során a vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teheti számára vagy harmadik felek számára, hogy beavatkozhassanak, illetve használhassák az online áruházat alkotó szoftvert, vagy más alkotóelemeket, és használhassák az online áruházat, vagy alkotóelemeit, illetve szoftverét oly módon, hogy az ellentétes legyen a céljával vagy szándékával.
 5. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem nyilvános.
 6. Az üzleti feltételek szövegét az eladó módosíthatja, illetve kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt merülnek fel.
 7. Az Általános Szerződési Feltételekhez csatolunk egy mintát a szerződéstől való elálláshoz és egy panasztételi űrlapot  Űrlap - Elállás a szerződésből, illetve  Panasztételi űrlap

Ezek a feltételek 2018, május 25-én lépnek hatályba